Инструкции и ПО EasyHome на контроллеры ОВЕН ПЛК.

 ОВЕН ПЛК
         
Инструкция по настройке ОВЕН ПЛК и модулей Мх110 с ПО EasyHome   EH_OWEN_Configure_v5.pdf   .doc   1/2Mb   08.02.2024^
           
Программа файлового доступа к ОВЕН ПЛК   PLCCommander.ZIP     0.5Mb   30.10.2016
Драйвер USB для ОВЕН ПЛК серии ... - M02 (или ... - v2)   USB_Driver_PLC110(M02)_v1.0.1.zip     1.5Mb   22.03.2021^
           
Прошивка EasyHome для контроллеров ОВЕН:   for target 2.10:        
  ПЛК100.Р-М   boot_PLC1_520-015.zip     0.2Mb   10.06.2024^
           
  ПЛК110-30.Х.Х-М   boot_PLC113_508_004 fw2.15.3.zip     0.2Mb  22.03.2021?
           
  ПЛК110-60.Х.Х-М   boot_PLC116_504-006_fw2.14.0.zip     0.2Mb   13.06.2018
           
  ПЛК160.Х.Х-М   boot_PLC160_520-015.zip    0.2Mb   10.06.2024^
           
 EasyHome для контроллеров ОВЕН ПЛК-М02:   for target 3.18:        
  ПЛК110-60[M02].Х.Х-М   boot_PLC116M2_520-015.zip     0.2Mb   10.06.2024^
           
  ПЛК110-32[M02].Х.Х-М   boot_PLC1132M2_511-084.zip     0.2Mb   22.03.2021?
           
  ПЛК160[M02].Х.Х-М   boot_PLC160M2_520-015.zip     0.2Mb   10.06.2024^
           
EasyHome для контроллеров ОВЕН ПЛК CS:          
  ПЛК210-01-CS   Application_PLC210-01_520-039.app     1.1Mb   10.06.2024^

 

 * - информация немного устарела и будет скоро обновлена
 ^ - недавно обновлено
 ? - обновление требует проверки на реальном железе